PROPÒSIT        UNEIX-TE        OBJECTIUS       PROGRAMA

RECOLLIDA DE SIGNATURES AVALS.

Cliqueu aquí per veure el lloc més proper per signar o lliurar la signatura.

La llei electoral actual indica que és necessàries les signatures amb el número de DNI o NIE del 0,01% de la població de la província a presentar-se la candidatura.

          Les dades han de ser llegibles amb claredat, qualsevol DNI o NIE que no es vegi amb claredat quedés descartat de les signatures, així com el nom complet de l’signant. És important posar la data de naixement així com és sexe i la població d’empadronament. Un signant només vaig poder fer-ho una vegada.

          Tots els signants han d’estar empadronats a la mateixa província en què es presenta la candidatura. Ejem: un signant de la província de Tarragona no pot figurar en la llista de les candidatures de Barcelona i tampoc al revés.

          Els documents formats no podran fotocopiar i hauran de ser lliurats amb la signatura original.

DESCÀRREGA DE DOCUMENT DE SIGNATURA

full-signatures BARCELONA full-signatures GIRONA full-signatures LLEIDA full-signatures TARRAGONA

SIGNATURES BARCELONA             SIGNATURES GIRONA                FSIGNATURES LLEIDA             SIGNATURES TARRAGONA

                           

 

Instruccions per a la recollida de signatures
en les eleccions a Parlament de Catalunya

data eleccions
● 14 febrer 2021

– Per què cal recollir signatures?

La reforma de la llei electoral -aprovada al març de 2011 i recolzada per PSOE, PP i CiUobliga als partits sense representació al Congrés i Senat a recollir firmes d’electors que avalin les seves candidatures. Això és un clar atac a la pluralitat democràtica, fent més complicat si és possible la presentació d’alternatives tan necessàries com el nostre partit.

En el cas de les comunitats autònomes amb llei electoral pròpia no és necessària la recollida de signatures, però Catalunya no té una llei electoral pròpia i depèn de el règim electoral general, que ens remet al citat en l’anterior paràgraf ia la consecució de signatures de electors per concórrer a les eleccions autonòmiques a Catalunya.

– Quantes signatures es necessiten?

Es necessiten el 0,1% de signatures de el cens electoral de cada circumscripció, és a dir de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Barcelona: 4891 signatures
Girona: 619 signatures
Lleida: 381 signatures
Tarragona: 683 signatures

Per descomptat, com més gran sigui el nombre millor, ja que així tindrem un major “matalàs de seguretat “davant de possibles errors.

 – De qui necessitem les signatures?

Les persones hauran de ser ciutadans catalans i estar censades a la circumscripció en què s’estiguin recollint signatures. Caldrà assegurar bé que la
persona està censada en aquesta circumscripció, per a això es pot preguntar on votar l’última vegada o si ha canviat el seu cens.

¡IMPORTANT !: La direcció de el document d’identitat no ha de correspondre amb la direcció de l’cens.

Cada ciutadà només pot signar per a una candidatura. Cal explicar als signants que no poden signar per altres partits. Si ha signat anteriorment per un altre partit, la seva signatura no comptarà.

És important recordar que aquest signatura no és pública i que no compromet a res, simplement ens permet presentar-nos.
Es podran recollir signatures de persones censades en altres circumscripcions catalanes en fulls per separat. Aquestes signatures s’hauran de trametre als coordinadors d’aquestes circumscripcions. Per exemple, a Barcelona es poden recollir signatures de Girona, Lleida i Tarragona en fulls separats, però després s’han de manar als coordinadors d’aquestes.

— Quin és el document oficial per a la recollida de signatures?

La signatures es recullen en el document oficial que s’enviarà a tots els col·laboradors.
També es poden aconseguir en aquest link:

signatures BARCELONA

signatures GIRONA

signatures LLEIDA

signatures TARRAGONA

Les dades que cal omplir són els que apareixen a la següent imatge, a manera d’exemple.

Important: No cal omplir el camp en el qual s’indica el número de full. aquest
camp s’omplirà quan es presenti la candidatura a la junta electoral provincial
corresponent.

– Què cal tenir en compte a l’hora de recollir les signatures?

 

Que els noms i cognoms corresponguin als que apareixen en el seu DNI, demanar si és necessari per comprovar-ho. Compte amb els noms compostos i els diminutius!

Recordeu que el municipi que aparegui al full de recollida de signatures ha de correspondre amb el municipi de el cens.

 

— Què s’ha de fer amb les signatures recollides?

Les signatures hauran de ser enviades a l’coordinador de cada circumscripció. En cas de
dubte, sobre qui és el coordinador escriure a l’adreça de la coordinació general:
FIRMAS@cvcat.es o a l’whatsapp +34 649 27 98 57

També podeu enviar les signatures a l’adreça que facilitem sota i des d’aquesta les
gestionarem i enviarem als coordinadors corresponents.

ANTONIO BAREA
Calle Honduras, 74
08027 Barcelona

També pots lliurar-les en alguns dels punts fixos.

Barcelona

Calle Honduras, 74 08027 Barcelona

 

– Quan finalitza el termini de recollida signatures?

Les firmes s’han d’haver obtingut abans de el 6 de gener 2021.

 

-On adreçar-se si es té algun dubte?

Consultar amb la coordinació general: FIRMAS@cvcat.es

Col·laborador: Afiliat o simpatitzant de l’CVAlianza que recollirà signatures. Estarà en contacte amb el coordinador de la circumscripció.

Coordinador de la circumscripció: Afiliat o simpatitzant de l’CVAlianza que coordinarà la recollida de signatures en cada circumscripció. Serà el contacte amb la coordinació general a l’
que anirà informant de l’estat de la recollida de signatures. Gestionarà els col·laboradors de la seva circumscripció.

Coordinació general: Membres de la Junta Directiva que realitzarà la coordinació de la recollida de signatures. Per posar-se en contacte s’utilitzarà el mail: FIRMAS@cvcat.es